Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 55565346
Mobil:
00421 905 483 139
Fax:
00421 26 596 14 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 51 Zohor, Železničiarska 7
Sídlo:
900 51 Zohor, Železničiarska 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6503903
Mobil:
00421 907 706 659
Fax:
(02) 59800205, (02) 59800205
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Trenčianska 168/3
Sídlo:
958 01 Partizánske, Trenčianska 168/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
042/442 37 14
Mobil:
0905 891 969
Fax:
042/442 37 13
Web:
E-mail:
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Areál ZTS č. 924

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 551 8060
Mobil:
0903 384 807
Fax:
055 460 7660
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 52 Vieska nad Žitavou, č. 168
Sídlo:
951 52 Vieska nad Žitavou, č. 168

Top Služby: