Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
048-414 3742
Mobil:
0905 392 529
Fax:
048-414 3742
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 6
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7002977, (041) 7631827
Mobil:
00421 905 579 522
Fax:
(041) 7233654, (041) 7233654
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 52 Kociha, č. 8
Sídlo:
980 52 Kociha, č. 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 / 430 47 68, 043 / 422 48 52
Mobil:
0915 903 176
Fax:
043 / 422 48 52
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 94 Holumnica, č. 93
Sídlo:
059 94 Holumnica, č. 93

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 789 4903, 031 789 4904
Mobil:
0905 791 676
Fax:
057 486 1152
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 31 Vinné, č. 439
Sídlo:
072 31 Vinné, č. 439

Top Služby: