Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
033 735 24 00, 033 735 24 11
Mobil:
0908 212 069, 0903 133 426
Fax:
033 735 24 05
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 64 Beňuš, č. 592
Sídlo:
976 64 Beňuš, č. 592

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 491 12 58
Mobil:
0903 243 307
Fax:
052 / 452 3207
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Malé Straciny, č. 72
Sídlo:
990 01 Malé Straciny, č. 72

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 419 37 37
Mobil:
0918 706 829
Web:
E-mail:
Sídlo:
976 33 Poniky, Dolná ulica 370

Top Služby:

Telefónne čislo:
0904 335 696
Web:
E-mail:
Sídlo:
085 01 Bardejov, Duklianska 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
0902 671 006
E-mail:
Poštová adresa:
914 01 Trenčianska Teplá, Dubovecká 742/37
Sídlo:
966 74 Veľké Pole, Veľké Pole 235

Top Služby: