Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
(035) 6426852
Mobil:
00421 948 101 036
Fax:
(033) 7320163, (033) 7320163
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, M. Gorkého 13/8
Sídlo:
971 01 Prievidza, M. Gorkého 13/8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 7696266
Mobil:
0904 487 989
Fax:
(047) 5211179, (047) 5211179
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 38 Libichava, č. 64
Sídlo:
956 38 Libichava, č. 64

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 43 586 65 81
Mobil:
00421 911 247 390
Fax:
00421 43 586 44 41
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 01 Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 43/75
Sídlo:
027 01 Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 43/75

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 642 42 42
Mobil:
0905 963 894
Fax:
058 442 1931
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 11 Ľubiša, č. 88
Sídlo:
067 11 Ľubiša, č. 88

Top Služby: