Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Erich Ostrčil - YOSSAR

Telefónne čislo:
037 657 8075
Mobil:
0918 491 198
Fax:
037 7797 741
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, L. Novomeského 12/11
Sídlo:
905 01 Senica, L. Novomeského 12/11

Top Služby: