Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
(045) 5321637, (045) 5321997
Mobil:
(045) 5323247, (045) 5323250
Fax:
(02) 44462275, (02) 44462275
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Česká 26
Sídlo:
040 01 Košice, Česká 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4379010
Mobil:
(055) 6788070
Fax:
(042) 4379013, (042) 4379013
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Športovcov 2109/45
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Športovcov 2109/45

Top Služby: