Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
(046) 5424987
Mobil:
00421 908 851 489
Fax:
(053) 4297744, (053) 4297744
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Jilemnického 103/33
Sídlo:
050 01 Revúca, Jilemnického 103/33

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 5524 081
Mobil:
00421 903 114 828, 00421 904 803 418
Fax:
00421 35 7732 251
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 35 Veľké Zálužie, Družstevná 34
Sídlo:
951 35 Veľké Zálužie, Družstevná 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 46 545 85 92
Mobil:
00421 902 916 781, 00421 903 018 721
Fax:
00421 46 545 85 92
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Západná ulica 7
Sídlo:
971 01 Prievidza, Západná ulica 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 642 2032
Mobil:
0904 671 452, 0908 617 873
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
951 01 Štitáre, ku Gáborke 36
Sídlo:
951 01 Štitáre, ku Gáborke 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 455 21096
Mobil:
0911 483 100
Fax:
02 456 40857
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Podzáhradná 96
Sídlo:
821 06 Bratislava, Podzáhradná 96

Top Služby: