Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 33 649 51 88
Mobil:
00421 903 725 519
Fax:
(042) 4301447, (042) 4301447
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Častá, Štefanovská 725
Poštová adresa:
900 01 Modra, Družstevná 24
Sídlo:
900 01 Modra, Družstevná 24
Sídlo:
900 01 Častá, Štefanovská 725

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 649 51 88
Mobil:
0905 725 519
Fax:
033 640 83 30
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Modra, Družstevná 24
Sídlo:
900 89 Častá, Štefanovská 712

Top Služby: