Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

15 ks nájdených
Telefónne čislo:
051 7721 458
Mobil:
0908 992 325
Fax:
(02) 44372353, (02) 44372353
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Markušovská cesta 1
Sídlo:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Markušovská cesta 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 55 799 43 78
Mobil:
00421 911 724 358
Fax:
00421 55 799 43 80
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Hroncova 1
Sídlo:
040 01 Košice, Hroncova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 657 1147
Mobil:
0904 045 817
Fax:
022 0960 716, 022 0960 683
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava, Saratovská 2
Sídlo:
841 02 Bratislava, Saratovská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 562 6412
Mobil:
0910 258 295, 0904 882 002
Fax:
024 552 4808
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Športová 1539/4
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Športová 1539/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 / 630 57 33
Mobil:
0905 403 433
Fax:
02/ 635 313 45
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Kubranská 1710/32C
Sídlo:
911 01 Trenčín, Kubranská 1710/32C

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 672 22 17, 056 668 64 73
Mobil:
0917 634 640
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Komenského 2209/21
Sídlo:
075 01 Trebišov, J. Záborského 1760

Top Služby: