Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
031/771-5629
Mobil:
0903/471-292
Fax:
(037) 6522115, (037) 6522115
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 33 Kráľová nad Váhom, 387
Sídlo:
082 33 Kráľová nad Váhom, 387

Top Služby: