Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
048 617 0051
Mobil:
0903 516 853
Fax:
048 617 0051
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 12 Čimhová, č. 27
Sídlo:
027 12 Čimhová, č. 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 552 06 21
Mobil:
0903 417 905
Web:
E-mail:
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Ploštín 74

Top Služby:

Telefónne čislo:
0911 284 173
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Remeniny-Matiaška, Remeniny 123
Sídlo:
080 06 Prešov, Slánska 20A

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 902 268
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Jakobyho 19
Sídlo:
040 01 Košice, Jakobyho 19

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 310 991
E-mail:
Sídlo:
066 01 Humenné, Mierová 1973/79

Top Služby: