Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 7243417
Mobil:
00421 903 703 756
Fax:
(033) 7320163, (033) 7320163
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, A. Rudnaya 21
Sídlo:
010 01 Žilina, Závotská cesta 2945/38

Top Služby:

Telefónne čislo:
048/ 670 09 71, 048/ 700 09 73
Mobil:
0905 432 416
Fax:
(034) 6215386, (034) 6215386
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 30
Sídlo:
977 01 Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 586 3211
Mobil:
0905 355 681
Fax:
(055) 623 25 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Vranie 39
Sídlo:
010 01 Žilina, Vranie 39

Top Služby: