Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

17 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7782427
Mobil:
0905 405 320
Fax:
(035) 760 4130
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 06 Trenčianske Bohuslavice, areál Agrochemického podniku
Sídlo:
913 06 Trenčianske Bohuslavice, areál Agrochemického podniku

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5320482, (045) 5320463
Mobil:
(045) 5322940
Fax:
(02) 52631353, (02) 52631353
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Jesenského 1111/56
Sídlo:
960 01 Zvolen, Jesenského 1111/56

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5541156
Mobil:
0905/754-914
Fax:
(02) 43427764, (02) 43427764
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 08 Čiližská Radvaň, č. 257
Sídlo:
930 08 Čiližská Radvaň, č. 257

Top Služby:

Telefónne čislo:
043/558-1328
Mobil:
0903/517-577
Fax:
043 552 4395
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 73 Jelenec, Hlavná 1
Sídlo:
951 73 Jelenec, Hlavná 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 7780444
Mobil:
(037) 7418412
Fax:
(034) 7780445, (034) 7780445
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 65 Záhorská Ves, č. 39
Sídlo:
900 65 Záhorská Ves, č. 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 4522576
Mobil:
(046) 5422835-39
Fax:
(053) 4298094, (053) 4298094
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 36
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 40201111
Mobil:
(02) 45951116
Fax:
(02) 40201112, (02) 40201112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 14 Bratislava 214, Pri trati 15 P.O.Box 58
Sídlo:
820 14 Bratislava 214, Pri trati 15 P.O.Box 58

Top Služby: