Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(046) 5424987
Mobil:
00421 908 851 489
Fax:
(053) 4297744, (053) 4297744
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Jilemnického 103/33
Sídlo:
050 01 Revúca, Jilemnického 103/33

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 7694230
Mobil:
0911/247-179
Fax:
(041) 5640927, (041) 5640927
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 07 Veľké Kostoľany, P.Jilemnického 713/1
Sídlo:
922 07 Veľké Kostoľany, P.Jilemnického 713/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6507017
Mobil:
00421 908 577 160
Fax:
(037) 6507018, (037) 6507018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 04 Banská Bystrica, Moskovská 14
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Hurbanova 2236/43
Sídlo:
022 01 Čadca, Hurbanova 2236/43
Sídlo:
974 04 Banská Bystrica, Moskovská 14

Top Služby: