Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

13 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5501706, (033) 5511012
Mobil:
(032) 7443300, (032) 7444706
Fax:
(033) 5511004, (033) 5511004
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 02 Trnava, Bulharská 40
Sídlo:
917 02 Trnava, Bulharská 40

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7707632
Mobil:
(038) 7497444
Fax:
(033) 7735883, (033) 7735883
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 00 Šaža, Mostová
Sídlo:
927 00 Šaža, Mostová

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44681011
Mobil:
(02) 40203033
Fax:
(02) 44681013, (02) 44681013
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava, Rybničná 42
Sídlo:
831 07 Bratislava, Rybničná 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430570
Mobil:
0907/058-005
Fax:
(055) 7294899, (055) 7294899
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, M. R. Štefánika 120/440
Sídlo:
911 01 Trenčín, M. R. Štefánika 120/440

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7724990, (033) 7719666
Mobil:
00421 905 643 353
Fax:
(035) 7610044, (035) 7610044
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Bellova 89
Sídlo:
831 01 Bratislava, Bellova 89

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5933039, (033) 5933033
Mobil:
00421 905 547 278
Fax:
(033) 5933059, (033) 5933059
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Bernolákova 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Bernolákova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64538634
Mobil:
0903 536 560
Fax:
(02) 64538635, (02) 64538635
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava, Istrijská 62
Sídlo:
841 07 Bratislava, Istrijská 62

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7784157, (037) 7784174
Mobil:
(037) 7784175, (037) 7784176
Fax:
(037) 7784158, (037) 7784158
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Rastislavova 415
Sídlo:
949 01 Nitra, Rastislavova 415

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 905 256 603
Mobil:
00421 905 256 603, 00421 907 305 181
Fax:
00421 37 633 23 59
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Nová 134
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Nová 134

Top Služby: