Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených

Agro družstvo

Telefónne čislo:
(057) 7623422, (057) 7561517
Mobil:
0915 986 571
Fax:
(058) 7887873, (058) 7887873
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 36 Slavošovce, č. 105
Sídlo:
049 36 Slavošovce, č. 105

Top Služby:

Agrodružstvo

Telefónne čislo:
(057) 7793292
Mobil:
0910 934 404, 0918 478 140
Fax:
(047) 4877152, (047) 4877152
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 83 Kamenica nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou
Sídlo:
067 83 Kamenica nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou

Top Služby:

Agrodružstvo

Telefónne čislo:
(057) 7797101
Mobil:
0910 934 404, 0918 478 140
Fax:
(047) 4877152, (047) 4877152
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 12 Rokytov, č.30
Sídlo:
067 12 Rokytov, č.30

Top Služby: