Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

AD-Plus s.r.o.

Telefónne čislo:
+421/455 458 200
Mobil:
0904/689-647
Fax:
(033) 5578131, (033) 5578131
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 11 Detva, Bottova 1
Sídlo:
962 11 Detva, Bottova 1

Top Služby: