Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Adam Švaňa - DREVOPIL

Telefónne čislo:
(035) 6479192
Mobil:
(02) 54653512
Fax:
(032) 7798075, (032) 7798075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 33 Kolta, č. 68
Sídlo:
941 33 Kolta, č. 68

Top Služby: